e-Pantau Logo
Hari ini :
Selamat datang ke Sistem e-Masa CTAINI.com . Pengumuman terkini:

Sila klik pada DAFTAR PERCUMA untuk mendaftar Akaun e-MASA Sekolah Anda Secara Percuma dan Akaun Sekolah Anda akan diaktifkan secara percuma selama 2 bulan. S

elamat Datang

SILA KLIK PADA LOGO UNTUK LOG IN SISTEM e-MASA SEKOLAH

VERSI PERCUBAAN

DENGAN AKAUN PENGGUNA SEMENTARA

NAMA PENGGUNA

pentadbir01

guru01
staf01
pcrekod
KATA LALUAN
ctainicom
ctainicom
ctainicom
ctainicom
KOD SEKOLAH
ttt0000
ttt0000
ttt0000
ttt0000
KATEGORI
Pentadbir
Guru
Staf
PC Rekod
NO.KP
123456789000
123456789001
123456789011

* Akaun Pengguna Kategori Pentadbir adalah khas untuk pentadbir atau guru atau staf yang dipertanggungjawab untuk mentadbir dan mengurus segala suntingan (setting), maklumat dan data sekolah dalam sistem e-Masa ini seperti daftar guru, daftar pengguna, meluluskan cuti dan sebagainya.

* *Akaun Pengguna Kategori Guru dan Staf adalah akaun yang perlu diwujudkan atau didaftarkan untuk semua pentadbir, guru dan staf bagi membolehkan setiap individu ini mendaftar masuk dan keluar kehadiran harian dan melihat segala maklumat individu sahaja tanpa boleh melihat maklumat individu yang lain. Akaun ini perlu didaftarkan oleh Pengguna Kategori Pentadbir. Akaun ini terikat dengan sekatan IP Address yang mana hanya boleh mendaftar masuk dan keluar kehadiran harian jika menggunakan talian internet melalui rangkaian sekolah.

* **Akaun Kategori PC Rekod adalah akaun yang dikhaskan untuk memudahkan pentadbir, guru dan staf mendaftar masuk dan keluar kehadiran harian tanpa perlu mendaftar masuk(log in) ke sistem menggunakan akaun pengguna masing-masing bagi mengelakkan kelewatan terutamanya semasa mendaftar masuk kehadiran harian. Akaun ini perlu dirahsiakan dan hanya pentadbir, guru atau staf yang dipertanggungjawab untuk membuka komputer yang dikhaskan untuk kehadiran (PC Kehadiran) bagi mengelakkan berlaku penyelewengan dan penipuan masa daftar masuk dan keluar kehadiran harian. Akaun ini tidak terikat dengan sekatan IP Address bagi membolehkan sekolah yang tiada IP Address tetap menggunakan pilihan akaun ini sebagai langkah keselamatan.

WAKTU KERJA AHAD - RABU

GURU = 7.30 AM - 2.55 PM

GURU KKQ = 9.30 AM - 5.00 PM

KAKITANGAN NORMAL = 8.00 AM - 5.00 PM

KAKITANGAN AWAL = 7.00 AM - 4.00 PM

KAKITANGAN MAKMAL = 7.30 AM - 4.30 PM

WAKTU KERJA KHAMIS

GURU = 7.30 AM - 2.25 PM

GURU KKQ = 7.30 AM - 2.25 PM

KAKITANGAN NORMAL = 8.00 AM - 3.30 PM

KAKITANGAN AWAL = 7.00 AM - 2.30 PM

KAKITANGAN MAKMAL = 7.30 AM - 3.00 PM

* SISTEM INI BOLEH MENETAPKAN WAKTU BEKERJA MENGIKUT HARI DIKEHENDAKI *