MAKLUMAT PENTING

JIKA ANDA MENGGUNAKAN TALIAN SCHOOLNET, SILA TEKAN REFRESH/RELOAD ATAU F5 BEBERAPA KALI UNTUK MENGENALPASTI LEBIH DARIPADA SATU IP ADDRESS YANG TERDAPAT PADA TALIAN SCHOOLNET SEKOLAH ANDA. IP ADDRESS SEKOLAH ANDA ADALAH TETAP DAN BOLEH DIJADIKAN SEBAGAI SATU LANGKAH KESELAMATAN PADA AKAUN SEKOLAH ANDA.

JIKA ANDA MENGGUNAKAN TALIAN SELAIN SCHOOLNET, IP ADDRESS SEKOLAH ANDA AKAN SENTIASA BERUBAH APABILA BILA ANDA MENDAIL ATAU MEMBUAT PENYAMBUNGAN INTERNET. JADI IP ADDRESS SEKOLAH ADALAH TIDAK TETAP. JADI SILA MASUKKAN HANYA SATU RUANGAN KEMASUKKAN IP ADDRESS PADA BORANG PENDAFTARAN SEBAGAI RUJUKAN KAMI.

IP Address Anda
34.239.160.86